Pozitif-iz Derneği 2018-2019 Hak İhlallerinin Raporlaması ve Hukuki Çözümleri Raporu

Tarih
2020-09
Yazarlar
Demir, Av. Hatice
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Pozitif-iz Derneği
Öz
"Belirtmek gerekir ki, bu çalışmada yapılan hukuki çözümlemeler mevzuat boşlukları sebebiyle birtakım hukuki yorumlamalar içermektedir. Hukuki çözümlemelerde ulusal ve uluslararası mevzuat insan hakları temelli yorumlanmıştır. Ne yazık ki ülkemizde özellikle dezavantajlı gruplara yönelik hukuk güvenliği sorgulanabilir haldedir. Bu sebepten hak ihlaline maruz kalan kişilerin yargı yoluna başvururken buradaki hukuki çözümlemelerle sınırlı ve bağlı kalmayıp mutlaka bir avukattan destek alarak süreci yürütmelerini tavsiye ederiz. Netice itibariyle HIV ile yaşayanlara yönelik hak ihlallerinin temel kaynağının önyargı olduğu bu çalışmamızla tekrar gözler önüne serilmiştir. Bu alanda yürütülecek her çalışmada HIV ile yaşayanların haklarının insan hakları olduğu vurgusu, bu önyargı korosuna karşı yüksek sesle tekrarlanmalıdır."
Tanımlama Alanı
Konu
Hak İhlalleri, İnsan Hakları, HIV+ Kişiler--Ayrımcılık, HIV Statüsü
Alıntı