Türkiye’de Çevre Düzeni Planlamasında Enerji Politikaları

Tarih
2016-10
Yazarlar
Özlüer, Fevzi
Kurşuncu, Hatice
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Ekoloji Kolektifi Derneği
Öz
Bu çalışmada, enerji ve planlama ilişkisine Türkiye’deki yasal mevzuat ölçeğinde ve daha özelinde Çevre Düzeni Planları temelinde yaklaşılmaktadır. Bu doğrultuda, enerjinin toplumsallığın üretim ve yeniden üretimindeki öneminin farkında olarak, enerjinin toplumsallaştırılmasının, demokratikleştirilmesinin ve adilleştirilmesinin mümkün olup olmadığı sorusu çerçevesinde mevcut yasal durumun analizi yapılmaktadır.
Tanımlama Alanı
Konu
Çevre, Çevre Düzeni, Çevre Planlama, Kalkınma Planları, Enerji Sektörü, Enerji --Yasal Mevzuat, Planlama--Yasal Mevzuat
Alıntı
Koleksiyonlar