Mahpusların Islahı için Asgari Standart Kurallar

Tarih
1977
Yazarlar
Birleşmiş Milletler
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Birleşmiş Milletler
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
İnsan Hakları, Tutuklular -- Medeni Haklar, Tutuklular -- Hukuki Statü, Ceza Adaleti Sistemi, Ceza Yargılaması Hukuku, Ceza Hukuku, Temel Hak ve Özgürlükler, Medeni ve Siyasi Haklar, Tutsaklık
Alıntı