Kültür-Sanatta Katılımcı Yaklaşımlar

Tarih
2017-02
Yazarlar
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
Öz
Kültür-Sanatta Katılımcı Yaklaşımlar adını taşıyan bu rapor, Türkiye’de kültür-sanat alanına bütüncül bir bakış yönelterek alanın “kullanıcılarını” tanımaya çalışırken, izleyici ve katılımcı kavramlarını da açıklığa kavuşturmayı amaçlıyor. Bunu yaparken kültürel hayata erişim ve katılım bağlamını referans alarak “herkes için kültür” önerisini benimsiyor. Bu sayede kültür-sanat hayatına katılanların motivasyonları kadar katıl(a)mama sebeplerini de bireysel ve çevresel, fiziksel ve maddi veya ulaşılabilirlik, güvenlik ve iletişimle ilişkili engelleri hesaba katarak anlamayı hedefliyor. Katılımcılığı, bu nispeten somut engellerin ötesinde kültürsanat kurumlarında eğitim ve işbirliklerinin yaygınlaştırılması, yerelleşme süreçlerinin hayata geçirilmesi, programlamada yenilikçi yaklaşımların benimsenmesi ve dijital teknolojilerin aktif biçimde kullanılması gibi konulara da değinerek tartışmanın yollarını arıyor.
Tanımlama Alanı
Konu
Sanat--Türkiye, Kültür--Türkiye, Sanat Katılımı--Türkiye, Sanat İzleyicisi--Türkiye
Alıntı
Koleksiyonlar