Hak Savunucusu Avukatlar İçin Rehber Kitap Serisi - 3: Stres Yönetimi ve Bilgece Farkındalık - Kişilerarası İlişkilerde İletişim ve Sınırlar - Yetersizlikten Etkilenmiş Bireylerle İletişim

Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Hak Savunuculuğu -- Rehber, Adalet Mücadelesi -- Avukatlar -- Stres Yönetimi, Avukatlık -- Şiddetsiz İletişim, Avukatlık -- Farkındalık -- Güven İnşası
Alıntı
Koleksiyonlar