Türkiye'deki İnsan Hakları Savunucusu Avukatların Yaşadığı Hak İhlalleri ve Uğradığı Hukuk Dışı Uygulamalara İlişkin Mevcut Durum Analiz Raporu

Tarih
2021
Yazarlar
Güney, Prof. Dr Atilla
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Adil Yargılanma Hakkına Erişim Derneği
Öz
"Bugüne kadar hukuk alanında bu mücadeleyi yürüten avukatlar üzerine ne- redeyse hiç bir kapsamlı çalışma yer almamakta; avukatların içinde bulunduğu durum ve baskının boyutlarını analiz edebilecek yeterince sistematik veri bulunmamaktadır. Tüm bu sorunlar özelinde bu proje ile Türkiye’de hak ihlaline uğrayan avukatların karşılaştıkları siyasal baskıları gözlemlemek, incelemek, raporlamak ve görsel araçlarla belgelemek istedik. Elde edeceğimiz verileri sistematik hale getirerek hak ve özgürlükler ekseninde yaygınlaşmasını amaçlıyoruz."
Tanımlama Alanı
Konu
Hak Savunucuları--Türkiye, Avukatların Durumu--Türkiye, Avukatların Müvekkiliyle Özdeşleşmesi, Çoklu Baro Eylemleri, Boğaziçi Eylemleri Ve Avukatlar
Alıntı