Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesinde İyi Örnekler Kitabı

Tarih
2018-03
Yazarlar
Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Sürdürülebilir Kalkınma, Toplumsal Kalkınma Politikaları -- Yerellik, İstihdam Politikaları, Kentsel Politikalar, Çevre ve İklim Politikaları, Eğitim ve Sağlık Politikaları, Karar Alma Süreçlerine Katılım, Yerelleşme
Alıntı
Koleksiyonlar