Evrensel Olarak Tanınan İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Geliştirilmesi ve Korunmasında Bireylerin, Grupların ve Toplumsal Kuruluşların Hakları ve Sorumlulu Devamı ...

Öz
Tanımlama Alanı
Konu
İnsan Hakları, Medeni ve Siyasi Haklar, Temel Hak ve Özgürlükler, Sosyal Adalet
Alıntı