Ne Hastalık, Ne Suç, Ne Günah. LGBT Hakları İnsan Haklarıdır

Tarih
2011-10
Yazarlar
Kaos GL
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Kaos GL
Öz
"Bu kitapçık, Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans (LGBT) bireylerin sağlık hakkına erişimleri sürecinde yaşayabilecekleri olası sorunların en aza indirilmesi amacıyla LGBT’lerle sağlık çalışanları, sosyal hizmet uzmanları, ruh sağlığı uzmanları ve psikolojik rehber ve danışmanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için Kaos GL Derneği tarafından hazırlandı."
Tanımlama Alanı
Konu
Cinsel Yönelim, Cinsiyetçi Kalıp Yargılar, Nefret Söylemi, Toplumsal Cinsiyet, Cinsiyet Kimliği
Alıntı
Koleksiyonlar