Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Yıllık Rapor 2019

Tarih
Yazarlar
Sağlam, Didem
Demirbaş, Hilal Başak
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
Öz
"Bu rapor Türkiye hapishanelerinin 2019 yılındaki durumu ve insan hakları koşullarının değerlendirilmesi için hazırlanmıştır. Raporun ilk bölümünde infaz rejiminin yıllar içindeki değişimi ve günümüz hapishane koşullarına zemin hazırlayan tarihsel dönemler tartışılmış, 2019 yılında öne çıkan hak ihlalleri ve hapishane koşulları değerlendirilmiştir."
Tanımlama Alanı
Konu
Hapishanelerle İlgili Veriler, Hak İhlalleri, Ayrımcılık, Cezasızlık, Hapishaneler--Açlık Grevleri
Alıntı