Çocuk Haklarıyla İlgili Avrupa Hukuku El Kitabı

Tarih
2015
Yazarlar
Avrupa Birliği Temel Haklar Kurumu (ABTHK) ve Avrupa Konseyi
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Avrupa Birliği Temel Haklar Kurumu (ABTHK) ve Avrupa Konseyi
Öz
Çocuğun haklarıyla ilgili Avrupa hukukunu konu alan bu el kitabı Avrupa Birliği Temel Haklar Kurumu (ABTHK) ve Avrupa Konseyi tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kayıt Bölümüyle birlikte hazırlanmıştır. El kitabı, kuruluşlarımız tarafından birlikte hazırlanan Avrupa hukukuyla ilgili elkitapları dizisinin dördüncüsünü oluşturmaktadır. Daha önceki elkitaplarında ise ayrımcılık karşıtlığı, iltica, sınırlar ve göç ve veri korumayla ilgili Avrupa hukuku ele alınmaktaydı.
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Hakları, Çocuk Sömürüsü, Çocuk İşçiler
Alıntı