Suçlu muyum? Suçlu muyuz? Suçlular mı?

Tarih
2012-04
Yazarlar
Tepe Doğan, Ayşe
Çağlayan, Handan
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Başak ve Kültür ve Sanat Vakfı & Çocuklarla Aynı Çatının Altında Derneği
Öz
"Proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz araştırmanın amacı; çocuk ve suç konusunun sosyal, psikolojik ve ekonomik boyutlarını, çocukların algısı ve sözleri üzerinden işlemek ve bu konuda bir farkındalık yaratmaktı. Ankette adalet, suç, eşitlik, şiddet vb. gibi kavramların nasıl algılandığına yönelik soruların yanı sıra, görüşmecilerden beklentileri de sorulmuş, çözüme yönelik ipuçları elde edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca yaşanılan mekan, evde kullanılan dil, aynı hanede yaşayan kişi sayısı, sosyo-ekonomik duruma yönelik sorular da sorulmuş, bu bağlamda araştırmamızda suçun arka planındaki nedenlerin ve katılımcıların bu konudaki algılarının ortaya çıkarılması hedeflenmiştir."
Tanımlama Alanı
Konu
Çocukların Suça İlişkin Algıları, Çocuk Hakları, Çocuğun Yüksek Yararı, Çocuk Ve Suç, Suça İtilen Çocuklar
Alıntı
Koleksiyonlar