Eğitim Sisteminde Din Öğretiminin Rolü

Tarih
2016-11
Yazarlar
Yurttaşlar Derneği
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Yurttaşlar Derneği
Öz
Dinin gerek birey, gerek toplum yaşamındaki önemini kabulle; temel hak ve özgürlükler, barış, demokrasi, çoğulculuk alanlarında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar çerçevesinde, Yurttaşlık Derneği olarak 2015-2016 yıllarında zorunlu din dersleri meselesiyle ilgili çalışmalar yürüttük. İlk bölümü 2015 Aralık ayında tamamlanan çalışma kapsamında bir rapor yayınladık. Türkiye'de Zorunlu Din Dersleri: Yurttaşın Devletle Karşılaştığı Yer başlıklı bu raporda, eğitim sisteminde zorunlu din öğretiminin cumhuriyetin kuruluşundan günümüze tarihi; uluslararası hukukta zorunlu din dersleri; din eğitiminin pedagojik yönü; çeşitli Avrupa ülkeleri eğitim sistemleri içinde din derslerinin yeri tartışıldı. Çalışmaların 2016’da sürdürülen ikinci bölümünde, dört odak grup toplantısı yapıldı. İlk odak grup toplantısı öğretmenler, ikincisi üniversite ve liselerden öğrenciler; üçüncüsü ebeveynler ve dördüncüsü insan hakları, ayrımcılığı önleme, çocuk hakları, eğitim hakları, inanç özgürlüğü gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti. Bu toplantılarda, zorunlu din dersinin amacı; katılımcıların zorunlu din dersleriyle ilgili olumlu/olumsuz tecrübeleri; din derslerinin içeriği, din derslerinin pedagojik etkileri, ilgili paydaşların din dersini nasıl algıladığı ve değerlendirdiği; din derslerinin toplumun dindarlaşması konusunda (varsa) etkileri; din derslerinin toplumun ahlaki değerleri benimsemesinde olası etkileri; eğitimde ahlaki/etik değerlerin nasıl aktarılabileceği; inançsızlık/dinsizliğin nasıl algılandığı veya işlendiği; ilgili paydaşların bu husustaki yaklaşımları; tüm yurttaşların hukukunu dikkate alan, çoğulcu bir toplumda din eğitiminin nasıl şekillenmesi gerektiği gibi konular tartışıldı.
Tanımlama Alanı
Konu
Din Eğitimi--Türkiye, Zorunlu Din Dersleri--Türkiye
Alıntı
Koleksiyonlar