Refakatsiz ve Ailesinden Ayrı Düşmüş Çocuklara İlişkin Kurumlararası Rehber İlkeler

Tarih
2014-04
Yazarlar
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Öz
Refakatsiz ve Ailesinden Ayrı Düşmüş Çocuklar İçin Kurumlar Arası Rehber İlkeler; uluslararası insan haklarına, insancıl hukuka ve mülteci hukukuna dayanmaktadır. Bu ilkeler ailesinden ayrı düşmüş çocuklara yönelik tüm faaliyetlerin ve kararların koruma çerçevesi temelinde geçekleştirilmesini ve aile birliği ve çocuğun en yüksek yararı ilkelerine saygı gösterilmesini temin etmeyi amaçlamaktadır. Bu ilkelerde geçici bakım ve uzun vadeli çözümler aracılığıyla ayrılmaların önlenmesinden aile takibine ve yeniden birleştirmeye kadar acil durumun tüm aşamaları ele alınmaktadır. Ailesinden ayrı düşen çocukların hakları ve ihtiyaçları etkin biçimde ele alınacaksa, ilkelerin oluşmasını sağlayan ek becerilerin ve uzmanlığın bir araya getirilmesi, aynı seviyede işbirliği ile ortaya konulmalıdır.
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Hakları, Mülteci Çocuklar, Evlat Edinme, Aile Birliği
Alıntı
Koleksiyonlar