Zorla Kaybetmelerin Cezasız Kalmasına Karşı Bölgesel Bir Model Yoluyla Mücadele

Tarih
2015
Yazarlar
Genovese , Cristina
Wilt, Prof. H. Van Der
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Amsterdam Law Forum
Öz
"Ağır ahlaki utanç, faillerin bireysel cezai sorumluluğuna başvurmamızın tetikleyici gerekçesi olmuştur genelde. Nuremberg duruşmalarıyla başlayan “adalet çağlayanı” sona ermemelidir. Uluslararası ve ulusal mahkemelerde ceza adaletinin tatbikine ilişkin mevcut tedbirlerin zorunlu mekanizmalar olduğu belli olsa da, bunlar her zaman yeterli olmamaktadır. Zorla kaybetme suçunu cezasızlığın hâlâ devam ettiği örnek bir fenomen olarak öne çıkaran bu makale, Avrupa’da uluslararası ceza hukuku uygulamalarına dair bölgesel inisiyatiflerin uluslarası ve ulusal düzeyde icra edilmekte olan yargısal adaleti tamamlayıp tamamlayamayacağı sorusunu ele alıyor."
Tanımlama Alanı
Konu
Zorla Kaybetme, İnsan Hakları, Uluslararası Ceza Hukuku, İnsan Hakkı İhlalleri, Ceza Adaleti
Alıntı
Koleksiyonlar