Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadelede Yargılama Standartları

Tarih
2018-10
Yazarlar
Akçabay, Ceren
Hanbay Çakır, Ebru
Karabacak, Huriye
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Kadın Dayanışma Vakfı
Öz
Bu kılavuz “Şiddete Maruz Kalan Kadınların Mahkemelerdeki Temsillerinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında hazırlandı. Şiddete maruz kalan kadınların adalet arayışlarında mahkemelerdeki temsillerini güçlendirmek amacını taşıyan proje kapsamında Türkiye’nin çeşitli illerinden kadına yönelik şiddet alanında çalışan kadın avukatlarla Ankara’da 2018 yılı içinde üç atölye çalışması gerçekleştirildi. Proje kapsamında, alanda çalışan avukatların CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi’nde belirlenen standartlar ve ilgili AİHM kararları doğrultusunda, “kadına yönelik şiddet- toplumsal cinsiyet” ve “toplumsal cinsiyet-hukuk” ilişkisi konularında mevcut birikimlerinin güçlendirilmesi için planlanan faaliyetlerden birisi de bu kılavuzun hazırlanması olmuştur.
Tanımlama Alanı
Konu
Kadına Yönelik Şiddet, Toplumsal Cinsiyet--Hukuk, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadın Erkek Eşitliği
Alıntı
Koleksiyonlar