Erkekler, Erkeklikler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Çalışması

Tarih
2021-06
Yazarlar
Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD), Serpil Sancar, Murat Göç-Bilgin
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD)
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Erkek Egemen Toplumlar, Hegemonik Maskülinite, Erillik, Bedenin Cinsiyeti, Erkeklik ve Şiddet, Eril Tahakküm -- Eril Restorasyon, Irkçılık -- Yabancı Düşmanlığı, Eril Şiddet, Babalık, Homofobi ve LGBTİ+, Vicdani Ret Hakkı ve Hareketi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Erkekliğin İnşası ve Temsili, Kadına Yönelik Şiddet -- Türkiye -- Eylem Planı, Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalandırması, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği -- Politika Önerileri -- Türkiye
Alıntı
Koleksiyonlar