Kürtler Ne Kadar Haklı? Türkiye'nin Batısı Kürt Sorununa Bakıyor

Tarih
2011-04
Yazarlar
Ensaroğlu, Yılmaz
Kurban , Dilek
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
TESEV YAYINLARI
Öz
"Rapor’un hazırlanması ve yayımlanmasında gözetilen temel amaç, sorunun birinci derecede muhatabı olan Kürtlerin seslerinin, Türkiye genelinde nasıl algılandığını, hangi taleplerinin makul karşılandığını, buna karşılık hangi istemlerinin kabul edilemez olarak değerlendirildiğini olabildiğince doğru bir biçimde tespit edebilmek, Kürtler dışındaki kesimlerin de Kürt Sorunu’na ilişkin düşüncelerini kamuoyuna duyurmalarına aracılık etmektir."
Tanımlama Alanı
Konu
Kürt Sorunu, Demokratikleşme Sorunu, Dönem Hükümeti Politikaları--Açılım Süreci, Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi, Sosyal Politikalar, Kürtlerden Beklentiler, Zorunlu Göç
Alıntı
Koleksiyonlar