Türkiye'de Mağdur Çocuklar Bilgi Notu 3 - Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar

Tarih
2016
Yazarlar
Şalgam, Didem
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)
Öz
Türkiye’de son yıllarda giderek artan toplumsal olaylar nedeniyle birçok çocuk direkt ve/veya dolaylı olarak mağdur olmaktadır. Demokratik haklarını kullanarak barışçıl gösteriler düzenleyen ve/veya barışçıl gösterilen çocuklar polis müdahalesiyle karşılaşabilmekte ve gözaltına alınabilmektedirler. Bu olaylar sırasında çocukların kolluk kuvvetlerinin kötü muamelesine maruz kaldıkları ve yaralandıklarına dair çok sayıda haber bulunmaktadır. Bu anlamda, Ankara Barosu Toplumsal Olaylara Müdahale Kurulu (TOMAK), 2015 yılında Ankara’da barışçıl gösteri yapma haklarını kullanarak katıldıkları gösteride polis müdahalesi sonucunda gözaltına alınan ve darp edildiklerine dair Adli Tıp Raporu bulunan çocukların durumu ile ilgili Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite’nin (UNCAT) 57. Türkiye Oturumuna yazılı rapor göndermiştir. Toplumsal olaylar nedeniyle güvenlik birimine getirilen çocuklar bu bilgi notunun ana temasını oluşturmaktadır.
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Hakları, Çocuklara Yönelik Şiddet, Toplumsal Olaylar--Çocuklar
Alıntı