Türkiye'de LGBT Yurttaşlara Yönelik İnsan Hakları İhlalleri

Tarih
2014-11
Yazarlar
Kaos GL
Pembe Hayat
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Kaos GL & Pembe Hayat
Öz
"Bu rapor, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne, Evrensel Periyodik İnceleme Çalışma Grubunun 21. oturumu kapsamında Kaos GL Derneği, LGBTI News Turkey ve Uluslararası Gey ve Lezbiyen İnsan Hakları Komisyonu (IGLHRC) (Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi [ECOSOC] üyesi) tarafından ortak olarak sunulmuştur. Raporda, Türkiye’de yaşanan gerçek ya da algılanan cinsel yönelim ve/veya cinsiyet kimliği temelli insan hakları ihlallerine yer verilmektedir. Bu ihlaller arasında LGBT yurttaşlara yönelik şiddet eylemleri, ayrımcı iç hukuk uygulamaları, keyfi idari tedbirler ve kamu görevlilerinin LGBT toplumuna yönelik düşmanca yaklaşımı yer almaktadır. Bu raporun hazırlanmasında Türkiye’deki LGBT örgütlerinin ve onların müttefiklerinin rapor ve verilerinden; ulusal ve uluslararası insan hakları örgütlerinin yayınlarından; Avrupa Komisyonu Yıllık İlerleme Raporu’ndan, BM İnsan Hakları Komitesi’nin Türkiye’nin Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’siyle (ICCPR) uyum incelemesi Sonuç Gözlemleri’nden; Türkiye’nin birinci tur EPİ inceleme sürecinde yapılan tavsiyelerden, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve güncel mevzuatı ile LGBT yurttaşlara yönelik şiddet ve ayrımcılığa dair medya raporlarından yararlanılmıştır."
Tanımlama Alanı
Konu
LGBT Hakları, Heteronormativite, Nefret Söylemi, Cinsel Kimlik, Cinsel Yöenlim, Cinsiyetçi Kalıp Yargılar
Alıntı