Ayrımcılığın Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılması Kanunu Taslağı

Tarih
2020
Yazarlar
Tekinsoy, Ayhan
Gül, İdil Işıl
Korkut, Dr. Levent
Kaya , Nurcan
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
İnsan Hakları Ortak Platformu
Öz
"Bu yasa taslağı 1982 Anayasası’nın 10. maddesinde yer verilen eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağının etkili bir şekilde işletilebilmesi, ayrımcılık nedeniyle bireylerin mağdur olmalarının önlenmesi, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi ve Avrupa Birliği mükteseabatına uyumun sağlanabilmesi amacıyla hazırlanmıştır."
Tanımlama Alanı
Konu
İnsan Hakları, Ayrımcılık Yasağı, Doğrudan Ayrımcılık, Dolaylı Ayrımcılık
Alıntı
Koleksiyonlar