Olağanlaşan OHAL / KHK'ların yasal mevzuat üzerindeki etkileri

Tarih
2018
Yazarlar
Akça, İsmet
Algül, Süreyya
Dinçer, Hülya
Keleşoğlu, Erhan
Özden, Barış Alp
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Öz
"Bu çalışmada, bugüne kadar çıkmış 30 OHAL KHK’sında, mevzuatta değişiklik yapan maddeler çeşitli konu başlıkları altında tasnif edilerek incelendi ve bu maddelerle hangi kanunlarda ne yönde değişiklik/ekleme/çıkarma yapıldığı listelendi. Düzenlemelerin içeriğinin bütün açıklığıyla anlaşılabilmesi için kimi durumlarda, okuyucunun kafasını karıştırabilecek teknik ayrıntılar değerlendirme dışı bırakıldı; değişikliklerin gerçek niteliğini ve yargısal/siyasal/kurumsal yapıda yol açtığı dönüşümü aktarabilmek için yorumlar eklendi. Bununla birlikte çalışma esas olarak KHK’lar eliyle mevzuatta yapılan değişikliklerin ve getirilen yeniliklerin olabildiğince bütünsel ve kapsayıcı bir dökümünü sunmayı amaçladığından, yorum ve analiz sınırlı tutulmaya çalışıldı."
Tanımlama Alanı
Konu
OHAL, KHK, OHAL Düzenlemeleri
Alıntı
Koleksiyonlar