İnsani Yardım Çalışmalarında Çocuk Korumaya Yönelik Asgari Standartlar

Tarih
2012
Yazarlar
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Birleşmiş Milletler
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Hakları, Risk Altında Çocuklar, Çocuk Koruma Programları, Şiddet, Çocuklara Yönelik Şiddet, Çocukların Korunması, Temel Hak ve Özgürlükler -- Çocuklar
Alıntı