İşkencenin ve Gayrıinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi ve Açıklayıcı Rapor

Tarih
2002
Yazarlar
Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
İşkence, Gayriinsani Ceza, İnsan Hakları, Temel Özgürlükler
Alıntı