Hayatta Kalanların Deneyimleriyle Destek Birimlerinin İnsan Hakları Uyumluluğu Raporu

Tarih
2021
Yazarlar
Kaçar, Şehlem
Uçuran, Burcu
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
Öz
Bu çalışmanın ilk bölümünü Türkiye’nin cinsel şiddet destek hizmetleri ve birimlerinin işleyişi ile ilgili mevcut durum, araştırmanın yönteminin yer aldığı bölüm oluşturmaktadır. İkinci bölüm izleme çalışmasının bulguları; hayatta kalanların destek birimlerine erişimleri, araştırmanın kısıtları ve zorlukları, bilgi edinme başvuru süreci, bilgi edinme başvuru cevaplarını içerir. Son bölümde ise sonuç ve tavsiyeler dile getirilmiştir.
Tanımlama Alanı
Konu
Hayatta Kalan, Cinsel Şiddet, Tecavüz Kriz Merkezleri, Tecavüz Suçu, Cinsel Şiddetle Mücadele
Alıntı