Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Ciddi İhlalleri ile Uluslararası İnsancıl Hukukun Ağır İhlallerinin Mağdurlarının Başvuru ve Onarım Hakkına Dair Temel İlke Devamı ...

Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Hak İhlalleri, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, Hak İhlalleri -- Zamanaşımı, Uluslararası İnsancıl Hukukun İhlalleri -- Mağduriyet, Adalete Erişim, Tazminat, Onarım Mekanizmaları, Hak Talebi -- Uluslararası Antlaşmalar
Alıntı
Koleksiyonlar