Patikalar: Resmi Tarihe Çentik

Tarih
2019-12
Yazarlar
Kaos GL
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Kaos GL
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Heteronormativite, Eşcincellik, Cinsel Yönelim, Cinsiyetçi Kalıp Yargılar
Alıntı
Koleksiyonlar