Tercihler ve Önyargılar-Özet: Avrupa'da Yaşayan Müslümanlara Yönelik Ayrımcılık

Tarih
2012-04
Yazarlar
Uluslararası Af Örgütü
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Öz
Bu özet belge, din veya inanç temelinde ayrımcılığın nasıl Avrupa’da yaşayan Müslümanları etkileyebileceği üzerine genel bir bakış sunuyor. Bu özet, Tercihler ve Önyargılar: Avrupa’da Yaşayan Müslümanlara Yönelik Ayrımcılık raporuna dayandırılmaktadır. Özellikle, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya ve İsviçre’de saha araştırması yapılmıştır. Bu özetin, bu örneklerin Avrupa’da yaşayan Müslümanları bu tür ayrımcılığın nasıl etkileyebileceği üzerine daha geniş bir bakış açısı sunmaya katkı sağlaması umulmaktadır.
Tanımlama Alanı
Konu
Din--Avrupa, Din ve İnanç Özgürlüğü--Avrupa, Din ve İnanç Temelinde Ayrımcılık--Avrupa, Müslümanlar--Avrupa
Alıntı