Paydaş Anketleri: Stratejik Yönetim Süreçlerinde Paydaş Anketi Hazırlama, Uygulama ve Analiz Rehberi

Tarih
2012-03
Yazarlar
Şahin, Yrd. Doç. Savaş Zafer
Toros, Yrd. Doç. Emre
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Kalkınma Bakanlığı & TEPAV
Öz
Bu rehberin amacı; kamu kurum ve kuruluşlarına, stratejik planlama sürecindeki paydaş anketi uygulamalarında destek sağlamaktır. Rehberin hazırlanmasında yürürlükteki mevzuat ile sosyal bilimlerde geçerli kabul edilen niceliksel araştırma yöntemleri dikkate alınmıştır. Rehber, anket uygulama yöntemlerini derinlemesine tarif etmeyi değil uygulanabilir, etkili, stratejik planlama süreciyle uyumlu, standart bir anket uygulamasını ana aşamalarıyla anlatmayı esas almıştır. Bu ve benzeri rehber çalışmalarının kamuda yürütülen stratejik planlama çalışmalarında katılım süreçlerini güçlendireceği düşünülmektedir.
Tanımlama Alanı
Konu
Paydaş Anketler, Kamu Kurumları, Kamu Kuruluşları, Stratejik Planlama--Kamu Kurumları, Stratejik Planlama--Kamu Kuruluşları
Alıntı
Koleksiyonlar