Mahpusun Öğrenim Hakkı

Tarih
2012
Yazarlar
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Öz
Bu çalışma bir farkındalık yaratma, kamuoyu baskısı oluşturma ve çözüme ulaşma yolunda önemli adımlar atmaya çalışmıştır. Gelinen aşamada hapishanelerde okumaya çalışan 6400 kadar mahpusun kayıt ve harç paraları Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğü tarafından karşılanmaya başlanmıştır. Ancak bu geçici –üç yıllık bir protokoldür. Artık sıra Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK’ün bu paraları hiç istememesini sağlamaktadır.
Tanımlama Alanı
Konu
Eğitim Hakkı, Mahpuslar--Türkiye, Mahpus Hakları, YÖK, Eğitime Erişim, Cezaevleri--Türkiye
Alıntı
Koleksiyonlar