Aile İçinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Deneyimler, Öncelikler, İşbirlikleri Atölye Kitabı

Tarih
2007-03
Yazarlar
Kara, İlkay
Ülker, Gülsen
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Kadın Dayanışma Vakfı
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Kadına Yönelik Şiddet--Türkiye, Aile içi Şiddet--Türkiye, Ataerkil Toplum Yapısı
Alıntı
Koleksiyonlar