Mecburiyet, Müzakere, Değişim: Suriyeli Kadınların Çalışma Deneyimleri ve Toplumsal Cinsiyet İlişkileri Raporu

Tarih
2020-04
Yazarlar
Körükmez, Lülüfer
Karakılıç, İlhan Zeynep
Danış, Didem
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Göç Araştırmaları Derneği
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Toplumsal Cinsiyet, Mülteciler, Mülteci Kadınlar, Suriyeli Mülteciler, Suriyeli Mülteci Kadınlar, Göçmen Ağları
Alıntı