Okulların Demokratik Yönetişimi

Tarih
2007-01
Yazarlar
Bäckmen, Elisabeth
Trafford, Bernard
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Avrupa Konseyi Yayınları
Öz
"Bu el kitabı, Avrupa Konseyi tarafından okul ve diğer eğitim kuruluşlarına Demokratik Vatandaşlık için Eğitimini (DVE –Ek 2’ye bakınız) teşvik etmelerine ve geliştirmelerine yardım etmek için tasarlanmıştır ve toplu olarak “araç kiti” olarak anılan serinin bir parçasıdır. Eğer 46 üye ülke beraber içtenlikle demokrasi yolunda ilerleyeceklerse, Konsey adına DVE büyük bir önem arz eder: meselenin özü gelecek nesil genç vatandaşların kendi demokratik rollerini oynamaları – kendi topluluklarında, geniş sosyal çevrelerinde ve Avrupa çatısının tamamında - hazırlıklı ve donanımlı olmalarını sağlamaktır. Bu nedenle DVE, araç kitini oluşturan bütün yayınlarda olduğu gibi, bu ciltte de birçok kez bahsedilen bir temadır."
Tanımlama Alanı
Konu
Okulların Demokratik Gelişimi, Kamu Önünde Hesap Verebilirlik--Okul Müdürleri, Değer Merkezli Eğitim, Rekabet ve Okul Özerkliği
Alıntı
Koleksiyonlar