Kadın Danışma Merkezi İşleyişi Eğitimi El Kitabı

Tarih
2015-07
Yazarlar
Erseçen, Duygu
Tosun, Zehra
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Kadın Dayanışma Vakfı
Öz
Bu eğitim kitabı ile amaçlanan, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli rol oynamakla birlikte literatürde az yer bulan Kadın Danışma Merkezlerinin işleyişi konusunda alanda çalışan kadınlar için temel bir rehber oluşturmaktır. Kitabın ilk kısmında “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Kadına Yönelik Şiddet, Kadın Danışma Merkezlerinin İşleyişi, Kadın Danışma Merkezlerinde Kadınlarla ve Çocuklarla Görüşme İlke ve Yöntemleri, İkincil Travma ve Tükenme” konularına ilişkin temel yaklaşım ve kavramları içeren derinlemesine bilginin paylaşıldığı “ana metin” bulunmaktadır. İkinci kısmında ise eğitimin nasıl bir akışla verileceğini ayrıntılı bir biçimde gösteren Program Akışı ve eğitim boyunca her bir konu için özel olarak yapılandırılmış egzersizleri içeren Uygulama Esasları bulunmaktadır.
Tanımlama Alanı
Konu
Toplumsal Cinsel Eşitliği, Kadın Erkek Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddet
Alıntı