Siyasi Partilerin 2015 Genel Seçim Bildirgeleri: Eğitim Politikalarına İlişkin Değerlendirmeler

Tarih
2015-05
Yazarlar
Türk Eğitim Derneği (TED)
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Türk Eğitim Derneği (TED)
Öz
Toplum ile devlet arasında bir nevi köprü görevi üstlenecek olan siyasi partilerin seçim bildirgeleri, iktidara geldikleri takdirde ne gibi politikalar benimseyeceklerini açıkladıkları metinlerdir. Siyasi partiler seçim bildirgeleriyle toplumdaki belirli bir alanı etkileyecek politikalar sunabildikleri gibi, bu politikalar çok geniş kitleleri etkileyecek boyutta da olabilir. Eğitim ise, seçim bildirgeleri içerisinde toplumun tüm kesimlerini etkileyecek nitelikte bir konu olduğundan, ayrı bir öneme sahiptir. Bu nedenle, mevcut çalışmanın ana hedefi 2015 genel seçimi öncesinde mecliste grubu bulunan dört büyük partinin 2015 genel seçim bildirgelerinde yer alan eğitim politikalarını karşılaştırmalı olarak göstermektir. Bunun yanı sıra, çalışma kapsamında partilerin sadece 2015 genel seçim bildirgeleri değil, 2011 genel seçim bildirgeleri de incelenmiştir. Bu suretle partilerin eğitim politikaları makro bir bakış açısı kronolojik olarak da değerlendirilmiştir.
Tanımlama Alanı
Konu
Genel Seçimler--Türkiye, Siyasi Parti Bildirgeleri--Türkiye, Siyasi Partiler--Türkiye, Adalet ve Kalkınma Partisi--2015 Genel Seçimleri, 2015 Genel Seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi--2015 Genel Seçimleri, Halkların Demokratik Partisi--2015 Genel Seçimleri, Milliyetçi Hareket Partisi--2015 Genel Seçimleri
Alıntı