Türkiye'de Çocukların Durumu Raporu 2011

Tarih
2011
Yazarlar
UNICEF
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
UNICEF
Öz
Bu raporun amacı, Türkiye’deki çocukların esenlik durumunu ortaya koymak, BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’de tanınan haklardan ne ölçüde yararlanabildiklerini analiz etmek ve gelecekte çocukların esenliğini artıracak politika ve uygulamaların belirlenmesine katkıda bulunmaktır
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Hakları--Türkiye, Kayıp Çocuklar--Türkiye, Çocuğun Cinsel İstismarı--Türkiye, Mülteci Çocuklar--Türkiye, Yoksul Çocuklar--Türkiye, Çocuğa Yönelik Şiddet--Türkiye
Alıntı