Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na İlişkin Değerlendirme Raporu

Tarih
2014-02
Yazarlar
İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
Öz
"İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na ilişkin Değerlendirme Raporu’nda, uluslararası insan hakları standartları bağlamında Tasarı’da yer alan değişiklik önerileri incelenmiştir. Bu inceleme neticesinde Rapor’da, Tasarı’ya konu mevzuat ve Tasarı’da yer alan değişiklik önerilerinin uluslararası standartlara uygun olup olmadığı değerlendirilerek bazı önerilere yer verilmiştir. Raporda, Tasarı’da yer alan her madde bakımından öncelikte Tasarı ile değiştirilmesi öngörülen yasa maddesine sonrasında Tasarı’daki ilgili maddeye ve madde gerekçesine yer verilmiştir. Yürürlükte olan yasal düzenleme, Tasarı’daki değişiklik önerisi ve önerinin gerekçesini takiben bu değişikliğin uluslararası insan hakları standartlarına uygunluğuna dair bir değerlendirmeye yer verilmiştir."
Tanımlama Alanı
Konu
Temel Hak Ve Hürriyetler
Alıntı