Türkiye’de Öğrenci Başarısında Eşitsizliğin Belirleyicileri

Tarih
2009-02
Yazarlar
Eğitim Reformu Girişimi (ERG); Alper Dinçer, Gökçe Uysal Kolaşin
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Sabancı Üniversitesi
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Toplumsal Eşitsizlik Örüntüleri -- Türkiye, Eğitimde Eşitsizlik -- Türkiye, Öğrenci Başarısını Etkileyen Temel Faktörler -- Türkiye, Genç Eğitimi -- Politikalar -- Türkiye
Alıntı
Koleksiyonlar