Türkiye’de Demokrasi Talebi Raporu

Tarih
2019
Yazarlar
KONDA Araştırma
Ersoy, Meltem
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Denge ve Denetleme Ağı
Öz
"Bu rapor KONDA Araştırma ve Danışmanlık tarafından 2019 yılının ilk yarısında Denge Denetleme Ağı için hazırlandı. Toplumdaki demokrasi talebini anlamak için KONDA’nın 2010’dan bu yana yaptığı araştırmaların taranması ve ilgili bulguların derlenerek yorumlanması ile ortaya çıktı."
Tanımlama Alanı
Konu
Hukukun Üstünlüğü, Eşit Vatandaşlık, İfade Özgürlüğü, Örgütlenme Özgürlüğü
Alıntı