Küresel "Transfobiye Karşı Trans-Saygı" Projesi - Toplumsal Cinsiyet Farklılığına Sahip Bireylerin/Trans Bireylerin İnsan Haklarının Durumunun Karşılaştırmalı İncelenmesi

Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Transfobi, Trans Bireyler, LGBTİ+, Trans Cinayetleri, Trans Bireyler--Hukuk, Trans Bireyler--Sağlık Hizmetleri
Alıntı
Koleksiyonlar