Ceza Yargılaması Bakımından Adil Yargılanma Hakkının Uygulanmasında Ayrımcılık Yasağı İhlalleri İzleme Raporu

Tarih
2021
Yazarlar
Yaşam Bellek Özgürlük Derneği
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Yaşam Bellek Özgürlük Derneği
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Adil Yargılanma Hakkı, Ayrımcılık, Masumiyet Karinesi, Avukat Yardımından Yararlanma, Hukuka Aykırı Deliller, Tarafsız Mahkeme
Alıntı