İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinin Hazırlanacak Anayasa Taslağı Üzerine Görüşleri

Tarih
2011-12-29
Yazarlar
Bali, Prof. Dr. Cemal
İnceoğlu, Prof Dr. Sibel
Tokuzlu, Y. Doç. Dr. Lami Bertan
Gül, Y. Doç. Dr. İdil Işıl
Tarhanlı, Prof. Dr. Turgut
Eryılmaz, Sevinç
Yazıcı, Prof. Dr. Serap
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öz
"Aşağıda yer verilen metinler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nın (TBMM) 29 Kasım 2011 tarih ve A.01.1.AUK.0.00.00.00-32276 sayılı yazıları ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü’ne ilettikleri, “üniversitelerin anayasaya ilişkin görüşlerini”n TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na iletilmesiyle ilgili olarak hazırlanmıştır. Bu çerçevede olmak üzere, bir anayasa metninde yer verilmesi beklenen tüm başlıklara dair bir görüş sunmak tercih edilmemiş ve tartışılmasında yarar görülen belli başlıklar bu çalışmaya dahil edilmiştir. Dolayısıyla sunulan metin, bir anayasa taslak metni değildir. Böyle bir yaklaşımla, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin bu çalışmaya katkıda bulunan öğretim üyelerinin imzalarıyla sunulan aşağıdaki görüş yazılarına bu dosyada yer verirken, bir anayasa sistematiğinin gözönünde tutulmasına özen gösterilmiştir."
Tanımlama Alanı
Konu
Çoğulcu Demokrasi, Hukuk Devleti, Ayrımcılık Yasağı, İnsan Hakları, Azınlıklar Hukuku
Alıntı
Koleksiyonlar