Kuşatma Altındaki Üniversiteler: Türkiye’nin Akademik Topluluğu Felç Geçiriyor

Tarih
2020
Yazarlar
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
Öz
"Temmuz 2016’dan Temmuz 2018’e kadar iki yıl süren OHAL döneminde Türkiye’nin yüksek öğretim sistemi muazzam bir tahribat yaşadı. 406’sı Barış Bildirisi imzacısı olmak üzere toplam 6081 akademisyen, “terör örgütleriyle iltisaklı” oldukları yönündeki keyfi ve herhangi bir mahkeme önünde ispatlanmamış suçlamalara maruz kalarak, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) üniversiteden ihraç edildiler. Ömür boyu üniversitede çalışması ve kamu hizmetine girmesi yasaklanan, pasaportları yine KHK yoluyla iptal edilen bu akademisyenler, kariyerlerinden, geçim araçlarından, başka bir ülkede hayata yeniden başlayabilme olanağından yoksun bırakıldılar ve böylece “sivil ölüm”e mahkum edildiler. Buna ilaveten, yine OHAL döneminde, Yükseköğretim Kanunu’nda bir dizi kritik değişiklik yapılarak üniversite rektörlerinin adaylık ve seçimlerinde yetkili olan tüm kurumsal dolayım mekanizmaları yürürlükten kaldırıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite yönetimlerini tek başına belirlemesine imkan sağlandı. Doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan rektörler, bugün, öğrenci muhalefetini ve eleştirel akademik araştırmaları kısıtlayan baskıcı bir rol oynuyorlar."
Tanımlama Alanı
Konu
Akademisyen İhraçları--Türkiye, Üniversiteler--Türkiye, Akademisyenler--Türkiye, Barış için Akademisyenler, Kanun Hükmünde Kararnameler--Türkiye, OHAL--Türkiye, Üniversiteler--Otosansür--Türkiye
Alıntı