Kadın Danışma Merkezi İşleyişi El Kitabı

Tarih
2020-12
Yazarlar
Kahraman, İlgi
Kaşram, Esma Nur
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Kadın Dayanışma Vakfı
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği--Türkiye, LGBTİ+ Bireyler ve Toplumsal Cinsiyet, Mülteci Kadınlar--Türkiye, Kadına Yönelik Şiddet--Türkiye, Erkek Egemen Sistem--Türkiye, Ataerkil Sistem--Türkiye, Patriyarkal Sistem--Türkiye, Kadın Danışma Merkezleri--Türkiye
Alıntı