Hayatta Kalma Mücadelesi: Türkiye'deki Suriye'den Gelen Mülteciler

Tarih
2014
Yazarlar
Uluslararası Af Örgütü
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Uluslararası Af Örgütü
Öz
Yalnızca üç yılı biraz aşkın bir süre içinde, 3,2 milyondan fazla kadın, erkek ve çocuk, ülkeleri dışında güvenlik ve koruma bulma umuduyla Suriye’deki şiddet, zulüm ve tahammül edilmesi imkânsız olan diğer güçlüklerden kaçtılar. Komşu ülkeler, Suriyeli mültecileri kabul etme sorumluluğunu orantısız bir biçimde üstlendiler. Ekim 2014 tarihi itibariyle, Lübnan’da kayıtlı 1,13 milyon, Ürdün’de 619.000 ve Türkiye’de ise 1,6 milyon Suriyeli mülteci bulunuyor. Uluslararası toplumun Suriyeli mülteci krizine verdiği yanıt, mültecilerin büyük bir bölümünün güvenlik ve koruma bulma umudunun zalimce kendilerinden esirgendiği açık bir başarısızlık oldu. Suriyeli mülteci krizi, dünyanın son 20 yılda tanık olduğu en ağır mülteci krizi haline geldi.5 Buna rağmen, 2014 yılı sonu itibariyle, BM’nin bölgesel mülteci müdahale planının yalnızca yüzde 51’lik bir bölümüne6 mali destek sağlanmış durumda ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile diğer varlıklı ülkeler, topraklarına girişleri engellemeye devam ediyorlar. Türkiye'nin, bu raporda ele alındığı üzere, yalnızca barındırdığı mültecilerin sayısı açısından değil, bu mültecilerin kabulü için ayırdığı mali kaynaklar açısından da ciddi katkıları oldu. Ancak, mültecilerin Suriye’den Türkiye’ye gelmeye başlamasının ardından üç yıldan fazla bir süre geçmesine ve Türkiye yetkililerinin politikalarında yaşanan olumlu değişikliklere rağmen, giderek artan sayıda mülteci Türkiye’de hayatta kalmaya çabalıyor.
Tanımlama Alanı
Konu
Mülteciler, Suriyeli mülteciler--Türkiye, Mülteci hakları
Alıntı