Oyun Hakkına Yerelden Bakmak: Konak İlçesi Örneği

Tarih
2018
Yazarlar
İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı
Öz
"İzmir kentinin ilçe belediyesi olan Konak Belediyesi izlenerek çocuğun hakları içerisinde oyun hakkı ele alınmıştır. Hazırladığımız bilgi notu bu izleme çalışmasının sonuç ve analizlerini içermektedir. Öncelikle ‘Oyun Hakkı’ kavramı yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde literatürde taranmıştır. Ardından oyunun ‘hak’ oluşunun öneminden ve gerekliliğinden bahsedilmiş ve sonrasında çalışma ve faaliyetlerin oluşmasında en etkin konu olarak yer alan çocuğun temel ihtiyaçları arasındaki oyun hakkı yerel düzeyde değerlendirilmiştir."
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Çalışmaları, Çocuk Hakları, Çocukların Oyun Hakkı, Oyun Alanları Güvenliği, Engelli Çocukların Oyun Hakkı
Alıntı
Koleksiyonlar