Kurum Bakımından Topluma Geçişte Gençler Çalıştayı Sonuç Raporu

Tarih
2014
Yazarlar
Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Kurum Bakımında Yaşayan Gençler, Kurumsal Yapıdan Kaynaklanan Sorunlar, Gençlerin Sosyal Dışlanma Kaynaklı Sorunları, Sağlık Hizmetleriyle İlgili Sorunlar
Alıntı