Pandemi Sürecinde LGBTI+’larin Sosyal Hizmetlere Erişimi Araştırma Raporu

Tarih
2021
Yazarlar
Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Hak İhlalleri -- Pandemi -- Türkiye, LGBTİ+ -- Türkiye -- Covid-19, Sosyal Hizmetlere Erişim -- Eşitsizlik -- LGBTİ+, Nicel ve Nitel Araştırma -- LGBTİ+ -- Türkiye, Cinsel Yönelim, Ayrımcılık -- LGBTİ+, Homofobi, Sosyal Dışlanmışlık
Alıntı