Avrupa Yerel Yaşamda Kadın – Erkek Eşitliği Şartı

Tarih
2006
Yazarlar
Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
CEMR
Öz
Tanımlama Alanı
Yerel Yaşamda Avrupa Kadın Erkek Eşitliği Şartı Avrupa‟daki yerel ve bölgesel yönetimlere hitaben hazırlanmıştır. Sözkonusu yönetimler bu şarta imza koymaya, kadın – erkek eşitliği ilkesini hayata geçirmeyi kamusal bir görev kabul etmeye ve kendi yetki alanları dahilinde Şart‟ta öne sürülen taahhütleri uygulamaya çağrılmaktadır.
Konu
Cinsiyet Eşitliği, Cinsiyet Eşitliği--Avrupa, Yerel Yönetimler--Avrupa
Alıntı