Çocuk Haklarının Desteklenmesi ve Korunmasına İlişkin AB Kılavuz İlkeleri (2017)

Tarih
2017-04
Yazarlar
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Avrupa Birliği
Öz
“Çocuk Haklarının Desteklenmesi ve Korunmasına Yönelik AB Kılavuz İlkelerinin” (“Kılavuz İlkeler”12) amacı, AB Üye Devletleri ve AB kurumlarına çocuk haklarına ilişkin uluslararası standartları hatırlatmak ve (i) tüm çocukların haklarının desteklenmesi ve korunmasına ilişkin rollerini güçlendirmek amacıyla AB dış eylemlerinde ortaklık yapılan ülkelerin kendi sistemlerini teşvik ve desteklerle güçlendirmek ve (ii) uluslararası örgütler ve sivil toplum örgütleriyle yaptıkları işbirliğini geliştirmek için uygulamalı rehberlik sağlamaktır.
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Hakları, Çocuk İşçiler, Çocuk Yararı
Alıntı
Koleksiyonlar